Patiënt 3 - SPESWEB_2019_Februari

Ga naar de inhoud

                           
                        
Ravitch operatie 2006
                        man, leeftijd tijdens operatie  68 jaar.

Matige pectus excavatum (diepte 3 cm)   Lichte, niet hinderlijke beperkingen als kind en jonge volwassene.  Tevens bekend met spondylolisthesis L5-S1.
Broer heeft ook een PE, zonder klachten.  Zus geopereerd wegens SPES (Patiënt 1)

KLACHTEN:
vanaf 57e jaar geleidelijk van licht tot sterk toenemende dyspnoe, frequente PVCs (VES) + AV-nodale tachycardieën.
ONDERZOEK:
Normale hartfunctie- en longfunctietesten.  Thalliumscan: gb
ECHO: gb    Coronaire angiografie: gb    Holter: 20% ectopische slagen, VES, NSVT, soms AV-nodale tachycardie 200/min.  Cardiocompressie zichtbaar op CT-Thorax.
DIAGNOSE:
tot 2006 geen verklaring voor de klachten.  In 2006: SPES
OPERATIE:
2006  Ravitch procedure met fixatie van sternum via 2 Kirschner-draden, ziekenhuis Gent.
Verslag chirurg: "het ribkraakbeen was meer geostificeerd dan bij jongere patienten en kwam ook minder goed los uit het perichondrium. De hoek tussen sternum en xiphoid drukte duidelijk als een soort wig op het rechter atrium.    
Complicaties postoperatief: neuropathie thoracaal, abcesvorming rond onderste Kirschnerdraad.  Deze draden zijn daarom na 2 maanden verwijderd.
RESULTAAT:
dyspnoe onmiddellijk na de operatie verdwenen. Patiënt voelt zich "herboren". Geen kortademigheid en goede inspanningstolerantie. De hartritmestoornissen zijn pas na 9 maanden vrijwel volledig verdwenen.
Episode 2:
recidief van de symptomatische pectus excavatum 9 maanden na verwijdering Kirschner draden. Er ontstaat weer een trechterborst en de oude klachten keren terug. ECG: frequente PVCs, bigeminie en trigeminie overheersen het beeld.
Preoperatief onderzoek: (dr. R.Verburg):
bij meting van de centrale veneuze druk duidelijke stijging van 4 naar 9 cm bij bukken en bij locale druk op distale sternum. Bij provocerende druk onder xiphoid ontstaat een AV-nodale tachycardie.
HEROPERATIE 2007:
Ravitch procedure, fixatie via cerclage van het sternum op plaats van de osteotomie en het aanbrengen van 2 Marlex strips (hangmatjes) onder het sternum.  
Na de correctie van het sternum daalde de veneuze druk  4 cm en ontstond onmiddellijk een normaal regulair hartritme.
RESULTAAT: Patiënt is 5 maanden na de ingreep volledig klachtenvrij en heeft een normale regelmatige hartslag die slechts af en toe wordt onderbroken door enkele extrasystoles. Alle energie is weer terug. Bergop wandelen en bergop fietsen op een normale fiets in flink tempo is weer mogelijk.  
Levenskwaliteit zeer verbeterd. Op 10-puntschaal van 4 naar 8
Episode 3
   symptomatische zeer frequente  ventriculaire extrasystolie jaar na operatie. ECG: frequente PVCs,  bigeminie en  trigeminie.  Holteropname toont  25.000 tot 38.000 ventriculaire extrasystoles/24 uur .  
Klachten van snelle vermoeidheid en sterk verlaagde inspanningstolerantie. Terugkeer van de aanvallen van AV-nodale tachycardie.  
Ablatie
maart 2009 in Academisch Ziekenhuis Antwerpen. Bron van de klachten  was een ectopisch focus in de linker outflowtract. Mogelijk hangt dit samen met de erfelijke aanleg die ook verantwoordelijk was voor de trechterborst.  Hoogstwaarschijnlijk heeft de jarenlange druk van het sternum op het hart ook ertoe bijgedragen dat deze klacht een jaar na de laatste operatie ontstond.
Hierna geen klachten en goede conditie, nog sporadische PVCs.
HEROPERATIE 2014
Episode 4  Er is een pseudoarthrose ontstaan op de plaats van de twee eerdere wigexcisies in het sternum; een van de fixerende cerclagedraden is gebroken. Na verwijderering van de draden buigt het sternum naar binnen bij vooroverbukken en komen de typische spesklachten terug. Na fixatie van het sternum in een zo hoog mogelijke positie en het plaatsen van een hoekstabiele plaat-schroef osteosynthese verdwijnen de klachten weer.
Levenskwaliteit, gedaald naar 6 en nu weer terug naar 8meten van de excavatie

Thoraxfoto, pijl wijst naar plaats van cardiocompressie

 CT Thorax

Terug naar de inhoud