ONDERZOEKSPROTOCOL - SPESWEB_2019_Februari

Ga naar de inhoud
Het ideale onderzoeksprotocol bij volwassenen

1. Consult bij de cardioloog  
 • anamnese met speciale aandacht voor kortademigheid, vermoeidheid, hartritme­stoornissen en lokale pijn thorax.
 • inspectie, palpatie (patiënt ligt op de onderzoeksbank)
 • meten en beschrijven van de PE: diepte en hellingshoek (dieptemeter; gradenmeter)
 • oriënterende inademingstest met de Triflow
 • auscultatie (regulaire hartslag? souffles?)                                            
 • houdingsprovocatie

2.  Aanvullend cardiologisch onderzoek               
 • ECG, (bij aritmie zo nodig ritmestrook of Holter)
 • Echografie van het hart; cardiocompressie?

3.   Beeldvormend onderzoek
 • X-thorax 2 richtingen (diepte/vorm PE)
 • MRI volgens protocol vastgesteld i.o.m. radiologie è cardiocompressie?
 • CT indien gewenst door chirurg of cardioloog
 • medisch fotografie: medische foto’s volgens standaardprotocol'

4.   Consult bij chirurg
 • aanvullende anamnese en inspectie
 • bespreking en samenvatting van reeds bekende problemen
 • planning vervolgafspraken.

5. Cardioloog en chirurg bespreken de nieuwe patiënten.
Terug naar de inhoud