DIAGNOSE - SPESWEB_2019_Februari

Ga naar de inhoud


SPES    is een eenvoudige  diagnose

DE HUISARTS  kan met beperkte middelen de diagnose stellen
en de patiënt  naar de cardioloog verwijzen.

1. Anamnese:  luisteren naar het verhaal van de patiënt en doorvragen.
2. Inspectie:    kijken en  de diepte van de pectus-excavatie meten.
3. Auscultatie: met de stethoscoop luisteren naar de hartgeluiden.
4. Inspiratoire spirometrie met de Triflow spirometer.
4. de klachten zijn houdingsafhankelijk.
5. het ontbreken van een andere verklaring voor de klachten.

                       de diepte meten

                   rasterfoto toont excavatie

De CARDIOLOOG  kijkt of er een andere aandoening is die de klachten kan verklaren  en verricht aanvullend onderzoek
1. X-thorax 2 richtingen, zonodig CT of MRI
   (bij voorkeur in houding die de meeste klachten veroorzaakt)
2. ECHO van het hart
3. gebruikelijk routine laboratoriumonderzoek
4. medische fotografie
4. eventueel:  ECG-ritmestrook en/of Holter-test
5. eventueel : hartfunctietest.

                           Triflow spirometer

Terug naar de inhoud